เกษตรพืช

กาญจนบุรี ปลูกเมล่อนได้จริง! กำไรเน้นๆ 35,000 บาท/โรงเรือน

กาญจนบุรี ปลูกเมล่อนได้จริง! กำไรเน้นๆ 35,000 บาท/โรงเรือน

เมล่อนเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด การปลูกเมล่อนในฤดูร้อน ผลจะสุกเร็วกว่าในฤดูหนาว เมื่อผลมีขนาดเท่าไข่ไก่จะเริ่มทำการห่อผล

Read More »