ปลูกผักปลอดสารพิษ ผลผลิตดี ได้เงินหลักแสน

เริ่มต้นด้วยการเพาะปลูกผักเพื่อรับประทานในครอบครัว ถัดจากบ้านในพื้นที่เล็ก ๆ ประมาณ 100 ตารางเมตรปลูกผักง่าย ๆ ที่สามารถรับประทานได้เช่นพริกมะเขือม่วงกลีบเลี้ยงดอกไม้กลีบเลี้ยงแตงกวาแตงกวาเติบโตเล็กน้อย คุณจะมีผักมากมายในใจ แค่คิดว่าจนกว่าผักที่โตด้วยกันจะกินมากแล้วลองรวบรวมและขายอย่างไม่น่าเชื่อจนหมดสิ้น เขาเก็บเงินในกระเป๋ากลับบ้าน 50 บาท มีความสุขมากในเวลานั้น ฉันไม่คิดว่าผักพื้นบ้านก็ขายเช่นกันเพราะเกือบทุกบ้านปลูกผักพื้นบ้านแล้ว จากความสุขของวันนั้นด้วยเงิน 50 บาทดังนั้นฉันคิดว่าถ้าเราปลูกผักมากขึ้นเราควรมีเงิน เขามีรายได้มากกว่านี้แน่นอนจากนั้นเมื่อเทียบกับเงินเดือนที่ไปหางานทั่วไปเขาจ่าย 110 บาทต่อวัน แต่นี่กับบ้านออกไปข้าง ๆ บ้านสองขั้นตอนถ้าพวกเขาเห็นเงินหลายร้อยถ้า ปลูกผักอย่างขยันขันแข็งก็ควรจะขายมีรายได้ดีกว่าการจ้างงาน เมื่อคิดว่าศุภชัยเณรมณีตัดสินใจปลูกผัก มันเป็นอาชีพหลักในการสนับสนุนครอบครัวแทนการได้รับการว่าจ้าง


หลังจากนั้นศุภชัยปลูกพืชผักเพื่อขายเริ่มต้นด้วยการทำแปลงเล็ก ๆ ก่อนและค่อย ๆ ขยายพื้นที่มาจนถึงทุกวันนี้ฉันปลูกทั้งหมด 24 ไร่รวมถึงผักและไม้ผลปลูกเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชริเริ่มเศรษฐกิจพอเพียงดินแบ่งเป็นนาข้าวบ่อน้ำพื้นที่เพาะพันธุ์ไข่ พื้นที่สำหรับปลูกพืชผักและไม้ผล มุ่งเน้นไปที่การเพาะปลูกผักและผลไม้ปลอดสารเคมีมีตลาดการขายหลายแห่งเริ่มแรกด้วยยอดขายในตลาดที่ลดลง ตลาดต่ำสุดคือตลาดทั่วไปตลาดหลักคือตลาดสุพรรณตลาดอ่างทองที่ขายเป็นประจำ หลังจากที่มีผลิตภัณฑ์มากขึ้นตลาดก็ขยายตัวเพื่อขายในตลาดไทย ตลาดสี่มุมเมืองแม้ขายส่งสำหรับ บริษัท และห้างสรรพสินค้า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนคือหนึ่งแสน

ช่องทางการตลาด: เนื่องจากแตงกวาเป็นที่ต้องการของตลาดตลอดทั้งปี รับเงินเร็วช่องทางการขายมีทั้งปลีกและส่ง สำหรับยอดค้าปลีกนั้นจะขายในตลาดสุวรรณจังหวัดอ่างทองในขณะที่ผู้ค้าส่งจะขายในหลาย ๆ ตลาดเริ่มต้นจากตลาดล่าง ตลาดต่ำสุดคือตลาดทั่วไปตลาดหลักคือตลาดสุพรรณตลาดอ่างทองที่ขายเป็นประจำ หลังจากที่มีผลิตภัณฑ์มากขึ้นตลาดก็ขยายตัวเพื่อขายในตลาดไทย ตลาดสี่มุมเมืองแม้ขายส่งสำหรับ บริษัท และห้างสรรพสินค้า วันนี้แตงกวาเท่านั้นที่ขาย หนึ่งวันยอมรับประมาณ 7,000-8,000 ต่อวันไม่รวมผักอื่น ๆ แต่ถ้ารวมผักประเภทอื่น ๆ ด้วยวันหนึ่งจะมีรายได้ประมาณ 10,000 -15,000 บาทต่อวันนานถึงหนึ่งเดือน ศุภชัยมีรายได้ 300,000-40,000 บาท

คำแนะนำของเกษตรกร: การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ “Smart Farmer” ฉันเห็นเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเลือกที่ดี แต่เกษตรกรรุ่นใหม่ต้องมีแนวคิดใหม่ ๆ พยายามศึกษาและเรียนรู้รูปแบบการเกษตรใหม่ ๆ อยู่เสมอ คุณไม่ควรยึดติดกับการทำฟาร์มแบบเก่าจงเป็นเกษตรกรที่ดีและประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากกระบวนการผลิตที่ดี คุณมีผลิตภาพที่ดีอยู่แล้วกำลังมองหาวิธีที่จะรู้จักตลาดเพื่อขายผลิตภัณฑ์ รู้จักลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกำไรและรายได้ เพราะทุกวันนี้เกษตรกรรมกลายเป็นธุรกิจได้ถ้าเรารักแล้วเราเข้าใจการเกษตรอาชีพนี้สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรและอาชีพอื่น ๆ แต่มีข้อดีมากกว่าการเป็นชาวนาและไม่ต้องทำงานไกลบ้าน อยู่กับครอบครัวคุณกินอาหารและผักที่ไม่เป็นพิษ อยู่กับธรรมชาติร่างกายที่แข็งแรงและที่สำคัญเกษตรกรยังเป็นคนสำคัญในการสร้างและผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงคนในประเทศ ดังนั้นใครก็ตามที่ปรารถนาจะเป็นเกษตรกรขอแนะนำว่าอย่าหยุดการเกษตรคือการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ ยิ่งเราเข้าร่วมเรียนรู้ทำความเข้าใจกับการเกษตรมากขึ้น